TECHNOLOGIE

Sediment dopravujeme potrubím hydrodopravou (potrubím) do úložišť.

Při řešení všech úkolů jsme byli schopni přizpůsobit těžbu náročným technickým podmínkám i podmínkám ochrany životního prostředí. Velkou dopravní vzdálenost a převýšení řešíme zapojením přesně dimenzovaného dopravního čerpadla do hydrotrasy posilujícího výkon sacího bagru. Jako přípravu těžby jsme schopni zajistit projektovou dokumentaci těžby včetně chemických rozborů sedimentů.

Cenu prací účtujeme za 1m3 odtěžených a hydrodopravou přepravených sedimentů do úložiště.Cenu kalkulujeme pro každou zakázku individuálně. Rozhodujícími faktory pro kalkulaci jsou: délka hydrotrasy a její převýšení, struktura těženého materiálu, nároky na přesnost těžby, velikost zakázky a její časová náročnost.

Výhody naší technologie:

  • Velmi vhodná technologie pro práci v nepřístupných lokalitách.
  • Umožňuje odtěžení určitého množství sedimentů.
  • Při těžbe touto technologií není třeba vypouštět nádrže a rybníky.
  • Velmi šetrná technologie k okolnímu prostředí, nedochází k úhynu ryb a vodního zvířectva.