REFERENCE

Firma působí na trhu od roku 1998, technologie námi používaná pracuje jako celek na různých zakázkách v ČR již od roku 1993 . V současné době vlastníme dva sací bagry, sací bagr R 100 a bagr Watermaster classic. Průměrný roční počet zaměstnanců je 10.

Po mnohaletých zkušenostech jsme schopni za spolupráce odborníků jak z tuzemska, tak zahraničí, řešit problematiku těžby různých typů sedimentů sací technologií, a to zejména v nepřístupných lokalitách (rybníky, retenční nádrže, úložiště, říční koryta, vřesoviště, apod.) a jejich hydrodopravu na velké vzdálenosti. Sediment jsme schopni také aplikovat na velké plochy (pole, louky). Nejlepší naší referencí je množství a rozmanitost zakázek, na kterých jsme se podíleli. 

Výčet největších zakázek:

  • Obě etapy výstavby biokoridoru „A“ a „B“ vodního díla Nové Mlýny, objem říčních sedimentů 200 000 m3.
  • Těžba uhelných kalů a sedimentů ve vysokých objemech při dopravní vzdálenosti 3000 m na úložištích Vřesová
  • Čištění retencí na dnech lomů Doly Bílina, Důl Jiří, Důl Družba, Důl Armáda
  • Čištění rybníku: loviště a strouha rybníka Nesyt, Šiberna, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský (Apolo) 
  • Čištění a těžba sedimentů v největším stupni ochrany přírody: rybník Nesyt, Šiberna, Novozámecký rybník
  • Těžba říčních sedimentů při úpravě mlýnského náhonu v Kostelci nad Labem